Fødevareinstituttet , Danmarks Tekniske Universitet Fødevaredatabanken - version 7.01
 

 

Brug af fødevaredata

Ophavsret og copyright

Fødevareinstituttet stiller materialet på www.foodcomp.dk gratis til rådighed for brugerne. Der ligger mange timers arbejde bag både indhold og teknisk udformning, og det håber vi at, I som brugere værdsætter.

Alle tekster og al grafik i samtlige biblioteker på www.foodcomp.dk er beskyttet af gældende dansk lov om ophavsret og det europæiske direktiv om kopieringsrettigheder i informationssamfundet (EC Directive 2001/29 on Copyright in the Information Society of 22 May 2001).

Data og tekster fra www.foodcomp.dk må ikke kopieres eller på anden måde gengives uden tydelig kildeangivelse. Et forslag til lang kildeangivelse er:

Saxholt, E., Christensen, A.T., Møller, A., Hartkopp, H.B., Hess Ygil, K., Hels, O.H.:
Fødevaredatabanken, version 7.
Afdeling for Ernæring, Fødevareinstituttet, Danmarks Tekniske Universitet. December 2008.
Fødevaredatabankens netsted: http://www.foodcomp.dk/

En kort kildeangivelse kan være

© Fødevaredatabanken, version 7, 2008.

Versionsnummer og dato vil skifte som nye versioner af Fødevaredatabanken udgives.

Grafik må ikke kopieres eller på anden måde gengives uden skriftlig tilladelse, da den i mange tilfælde er underlagt ophavs-/kopieringsrettigheder til anden side.

Ansvarsfraskrivelse

Fødevareinstituttet har med dette netsted til hensigt at lette borgernes adgang til information om stofferne i de fødevarer, vi spiser. Det tilstræbes, at oplysningerne er så korrekte og ajourførte som muligt. Eventuelle fejl søges rettet.

Det er klart, at en fødevaredatabank ikke bliver til alene ved en dansk indsats, dertil er de økonomiske omkostninger alene til fødevareanalyser alt for store, selv set over en længere årrække. Der er derfor i et vist omfang hentet data fra andre landes fødevaredatabanker.
Fødevareinstituttet kan derfor ikke give garantier vedrørende nøjagtigheden, rækkefølgen, betimeligheden eller fuldstændigheden af disse data.

Fødevareinstituttet påtager sig ligeledes intet ansvar for de præsenterede data og den efterfølgende anvendelse heraf, herunder anvendelse i programmel og link fra andre databaser. Der kan således ikke gøres erstatningsansvar gældende, hverken for direkte eller indirekte tab for f.eks. driftstab og avancetab.

Oplysningerne på dette websted er alene beregnet til almen orientering. 

 

 
Afdeling for Ernæring  -   Mørkhøj Bygade 19  -  DK-2860 Søborg  -  Tlf. 35 88 70 00 Opdateret 2009-01-13