Fødevareinstituttet , Danmarks Tekniske Universitet Fødevaredatabanken - version 7.01
 

 

Data stammer fra følgende kilder:


Kode:  90477


05285

Rokkjær, Inge; Sloth, Jens Jørgen

Sporelementer i akvakulturprodukter - Trace Elements in Aquaculture products - Delopgørelse, IFEF februar 2001 (projekt nr. 00615-03)

(none)

1-17


05286

Petersen, Jan; Sloth, Jens Jørgen

Undersøgelse af sporelementer i fisk fra hav- og dambrug - 1999: Arsen, cadmium, kviksølv og selen i regnbueørred fra hav- og dambrug samt ål fra ålebrug - Delopgørelse, IFEF 1999 (projekt nr. 99415-01)

(none)

1999

1-26Hvis en kilde er nævnt flere gange, betyder det, at værdien er sammensat af flere værdier fra samme kilde.


 

 
Afdeling for Ernæring  -   Mørkhøj Bygade 19  -  DK-2860 Søborg  -  Tlf. 35 88 70 00 Opdateret 2009-03-16