Fødevareinstituttet , Danmarks Tekniske Universitet Fødevaredatabanken - version 7.01
 

 

Data stammer fra følgende kilder:


Kode:  90452


05230

Rokkjær, Inge; Larsen, Erik Huusfeldt

Overvågning af sporelementer (metaller) i fisk og skaldyr - projekt 01625-01

1-108


05255

Mortensen, Gerda Krog; Petersen, Annette

Overvågningsprogram for sporelementer i levnedsmidler 1993-1997. Tredje periode, 1995: Cadmium, bly, kviksølv, kviksølv, nikkel, krom, arsen og selen i fisk

Rapport IL

1996

1-83


05256

Jørgensen, Henrik L.; Huge-Jensen, Erik; Larsen, Erik Huusfeldt

Arsen, cadmium, chrom, kviksølv, bly, nikkel og selen i udenlandske fisk

Rapport IL

1996

1-25


05286

Petersen, Jan; Sloth, Jens Jørgen

Undersøgelse af sporelementer i fisk fra hav- og dambrug - 1999: Arsen, cadmium, kviksølv og selen i regnbueørred fra hav- og dambrug samt ål fra ålebrug - Delopgørelse, IFEF 1999 (projekt nr. 99415-01)

(none)

1999

1-26Hvis en kilde er nævnt flere gange, betyder det, at værdien er sammensat af flere værdier fra samme kilde.


 

 
Afdeling for Ernæring  -   Mørkhøj Bygade 19  -  DK-2860 Søborg  -  Tlf. 35 88 70 00 Opdateret 2009-03-16