Fødevareinstituttet , Danmarks Tekniske Universitet Fødevaredatabanken - version 7.01
 

 

Data stammer fra følgende kilder:


Kode:  90441


05226

Petersen, Jan; Larsen, Erik Huusfeldt

Overvågningsprogram for sporelementer i levnedsmidler, 1988-1992. 1992: Cadmium, bly, kviksølv, selen, nikkel, og krom i nyrer og lever fra danske kalve og okser samt i dansk fjerkrælever

Intern rapport ILF

1994

1-74


05228

Rokkjær, Inge; Larsen, Erik Huusfeldt

Overvågning af sporelementer i indmad - Centralt koordineret projekt 03625-01

1-72


05247

Mortensen, Gerda Krog; Petersen, Annette

Overvågningsprogram for sporelementer i levnedsmidler, 1993-1997. 1997: Kontrol af indholdet af sporelementer i lever og nyre fra okser, kalve og fjerkræ

Intern rapport IFE

1998

1-59


05249

Petersen, Jan; Petersen, Annette

Overvågningsprogram for sporelementer i levnedsmidler, 1993-1997. 1995: Cadmium, bly, kviksølv,selen, nikkel og chrom i nyre og lever fra danske kalve og okser samt i lever fra fjerkræ

Intern rapport IL

1996

1-53



Hvis en kilde er nævnt flere gange, betyder det, at værdien er sammensat af flere værdier fra samme kilde.


 

 
Afdeling for Ernæring  -   Mørkhøj Bygade 19  -  DK-2860 Søborg  -  Tlf. 35 88 70 00 Opdateret 2009-03-16