Fødevareinstituttet , Danmarks Tekniske Universitet Fødevaredatabanken - version 7.01
 

 

Data stammer fra følgende kilder:


Kode:  90424


05188

Mortensen, G.K.; Larsen, E.H.

Overvågningsprogram for sporelementer i levnedsmidler 1988-1992. Anden fase, del V 1992: Cadmium, bly, kviksølv, nikkel, krom og selen i æg.

Intern rapport ILF 1993.13 (ISSN 0907-9750)

1993

1-23


05235

Lykke, Sven-Erik; Anderson, Grethe; Larsen, Erik H.

Overvågningsprogram for sporelementer i levnedsmidler 1983-1987. 1985: Cadmium, bly, kviksølv, nikkel, krom, arsen og selen i æg.

1987

1-14


05252

Mortensen, Gerda Krog; Petersen, Annette

Overvågningsprogram for sporelementer i levnedsmidler, 1993-1997. Tredje periode, 1995: Cadmium, bly, kviksølv, nikkel, krom og selen i æg

Rapport IL

1996

1-22Hvis en kilde er nævnt flere gange, betyder det, at værdien er sammensat af flere værdier fra samme kilde.


 

 
Afdeling for Ernæring  -   Mørkhøj Bygade 19  -  DK-2860 Søborg  -  Tlf. 35 88 70 00 Opdateret 2009-03-16