Fødevareinstituttet , Danmarks Tekniske Universitet Fødevaredatabanken - version 7.01
 

 

Data stammer fra følgende kilder:


Kode:  90371


05147

Mortensen, G.K.; Petersen, A.

Overvågningsprogram for sporelementer i levnedsmidler 1988 - 1992. Anden fase, del III 1990: Cadmium, bly, kviksølv, nikkel, krom og selen i indmad.

Rapport nr. F91020

1991


05228

Rokkjær, Inge; Larsen, Erik Huusfeldt

Overvågning af sporelementer i indmad - Centralt koordineret projekt 03625-01

1-72


05244

Mortensen, Gerda Krog; Meyer, Karen B.; Larsen, Erik Huusfeldt

Overvågningsprogram for sporelementer i levnedsmidler 1993-1997. 1994: Bly, cadmium,krom,nikkel, selen og kviksølv i indmad

Intern rapport ILF

1996

1-38


05251

Mortensen, Gerda Krog; Petersen, Annette

Overvågningsprogram for sporelementer i levnedsmidler 1993-1997. Kontrol af indholdet af sporelementer i indmad fra svin

Rapport IFE

1997

1-39Hvis en kilde er nævnt flere gange, betyder det, at værdien er sammensat af flere værdier fra samme kilde.


 

 
Afdeling for Ernæring  -   Mørkhøj Bygade 19  -  DK-2860 Søborg  -  Tlf. 35 88 70 00 Opdateret 2009-03-16