Fødevareinstituttet , Danmarks Tekniske Universitet Fødevaredatabanken - version 7.01
 

 

Data stammer fra følgende kilder:


Kode:  90341


02073

Overvågningsprogram for sporelementer i levnedsmidler, 1983-1987. 1986: Cd, Pb, Hg, Ni, Cr, As og Se i kød og indvolde. Proj. nr. 862301.

1987


05250

Petersen, Jan; Petersen, Annette

Overvågningsprogram for sporelementer i levnedsmidler, 1993-1997. 1995: Cadmium, bly, kviksølv, selen, nikkel, og chrom i kød fra kalve, okser samt fjerkræ

Intern rapport IL

1996

1-44Hvis en kilde er nævnt flere gange, betyder det, at værdien er sammensat af flere værdier fra samme kilde.


 

 
Afdeling for Ernæring  -   Mørkhøj Bygade 19  -  DK-2860 Søborg  -  Tlf. 35 88 70 00 Opdateret 2009-03-16