Fødevareinstituttet , Danmarks Tekniske Universitet Fødevaredatabanken - version 7.01
 

 

Data stammer fra følgende kilder:


Kode:  90167


00175

Andersen, A. Askaa, G. og Orbæk, K.

Ferskvandsfisk. Indhold af sporelementer, PCB og chlorholdige pesticider.

Levnedsmiddelstyrelsen

1986

87-503-6504-5


05191

Bhatia, H.; Larsen, E.H.

Tungmetaller i fisk, der ikke indgår i overvågningssystemet.

Intern rapport ILF 1995.2; ISSN 0909-5055

1995

1-21Hvis en kilde er nævnt flere gange, betyder det, at værdien er sammensat af flere værdier fra samme kilde.


 

 
Afdeling for Ernæring  -   Mørkhøj Bygade 19  -  DK-2860 Søborg  -  Tlf. 35 88 70 00 Opdateret 2009-03-16