Fødevareinstituttet , Danmarks Tekniske Universitet Fødevaredatabanken - version 7.01
 

 

Data stammer fra følgende kilder:


Kode:  90014


00109

Petersen, J., Petersen, A.

Tabelværdier for Calcium og Phosphor i danske levnedsmidler.

Levnedsmiddelstyrelsen

1996


00126

Hansen, J., Hjarde, W., Lieck, H., Søndergaard, H., Sørensen, A. og Kramme Ejlersen, J.

Næringsværdien af danske slagterigrise.

Statens Husholdningsråd

1976

16-20Hvis en kilde er nævnt flere gange, betyder det, at værdien er sammensat af flere værdier fra samme kilde.


 

 
Afdeling for Ernæring  -   Mørkhøj Bygade 19  -  DK-2860 Søborg  -  Tlf. 35 88 70 00 Opdateret 2009-03-16