Fødevareinstituttet , Danmarks Tekniske Universitet Fødevaredatabanken - version 7.01
 

 

Data stammer fra følgende kilder:


Kode:  05226


05226

Petersen, Jan; Larsen, Erik Huusfeldt

Overvågningsprogram for sporelementer i levnedsmidler, 1988-1992. 1992: Cadmium, bly, kviksølv, selen, nikkel, og krom i nyrer og lever fra danske kalve og okser samt i dansk fjerkrælever

Intern rapport ILF

1994

1-74



Hvis en kilde er nævnt flere gange, betyder det, at værdien er sammensat af flere værdier fra samme kilde.


 

 
Afdeling for Ernæring  -   Mørkhøj Bygade 19  -  DK-2860 Søborg  -  Tlf. 35 88 70 00 Opdateret 2009-03-16