Fødevareinstituttet , Danmarks Tekniske Universitet Fødevaredatabanken - version 7.01
 

 

Data stammer fra følgende kilder:


Kode:  05164


05164

Pedersen, G.A.; Mortensen, G.K.

Overvågningsprogran for sporelementer i levnedsmidler, 1988-1992; Anden fase, del II 1991: Cadmium, bly, kviksølv, nikkel, krom, og selen i kød fra kalv, okse og fjerkræ.

Rapport CL-B 1992.6

1992Hvis en kilde er nævnt flere gange, betyder det, at værdien er sammensat af flere værdier fra samme kilde.


 

 
Afdeling for Ernæring  -   Mørkhøj Bygade 19  -  DK-2860 Søborg  -  Tlf. 35 88 70 00 Opdateret 2009-03-16