Fødevareinstituttet , Danmarks Tekniske Universitet Fødevaredatabanken - version 7.01
 

 

Data stammer fra følgende kilder:


Kode:  00333


00333

Laustsen, A.M., Kjærgaard Jensen, G.

Konsummælkprodukternes indhold af tørstof, fedt og protein, samt pH og titer.

Beretning nr. 260

1984Hvis en kilde er nævnt flere gange, betyder det, at værdien er sammensat af flere værdier fra samme kilde.


 

 
Afdeling for Ernæring  -   Mørkhøj Bygade 19  -  DK-2860 Søborg  -  Tlf. 35 88 70 00 Opdateret 2009-03-16