Fødevareinstituttet , Danmarks Tekniske Universitet Fødevaredatabanken - version 7.01
 

 

Data stammer fra følgende kilder:


Kode:  00128


00128

Leth, T.

Danske levnedsmidlers indhold af E-vitamin samt tilnærmet beregning af E-vitamintilførslen med den danske kost.

Statens Husholdningsråd

1975

21-31Hvis en kilde er nævnt flere gange, betyder det, at værdien er sammensat af flere værdier fra samme kilde.


 

 
Afdeling for Ernæring  -   Mørkhøj Bygade 19  -  DK-2860 Søborg  -  Tlf. 35 88 70 00 Opdateret 2009-03-16