Fødevareinstituttet , Danmarks Tekniske Universitet Fødevaredatabanken - version 7.01
 

 

Data stammer fra følgende kilder:


Kode:  00009


00009

Imputed value based on data for similar product. Weaker than 00005 or Txxxx.

Anslået værdi på grundlag af data for lignende produkt. Svagere end 00005 eller Txxxx.Hvis en kilde er nævnt flere gange, betyder det, at værdien er sammensat af flere værdier fra samme kilde.


 

 
Afdeling for Ernæring  -   Mørkhøj Bygade 19  -  DK-2860 Søborg  -  Tlf. 35 88 70 00 Opdateret 2009-03-16