Fødevareinstituttet , Danmarks Tekniske Universitet Fødevaredatabanken - version 7.01
 

 

Om Fødevaredatabanken

Nu i ny version 7.01

Version 7.01 er frigivet 02-03-2009.

De specifikke ændringer i forhold til version 6.0 kan findes i Fødevaredatabanken version 7, ændringer i forhold til version 6.

I visse tilfælde er der udarbejdet specielle lister, hvis data i Fødevaredatabanken ikke er dækkende, se Specielle lister, pt.  jod i drikkevand og nyere værdier for K-vitamin i fødevarer.

Fødevaredatabanken på nettet

Fødevareinstituttets afdeling for Ernæring viderefører en meget lang tradition med udgivelse af tabeller over fødevarernes næringsindhold med at skifte fra de trykte tabeller til udgivelse af fødevaredata på nettet.

I de sidste cirka 30 år har det været en offentlig opgave at systematisere og udgive de mange tusinde data, som stammer dels fra undersøgelser foretaget af Fødevareinstituttet, tidligere i Danmarks Fødevareforsknings / Fødevaredirektoratets / Levnedsmiddelstyrelsens / Statens Levnedsmiddelinstituts regi, dels fra andre forsknings- og industrilaboratorier.

Historie

Fødevaretabeller har en meget lang tradition i Danmark. De har mange anvendelser og er et af ernæringsvidenskabens grundlæggende redskaber. Der har været udarbejdet oversigter over fødevarernes indhold af næringsstoffer i mere end 125 år.

Det kan der læses mere om i afsnittet Fødevaredatahistorie.

Brug af Fødevaredatabanken

Du kan selv søge dine oplysninger i Fødevaredatabanken her på dette netsted, eller du kan hente data ned på din egen pc og arbejde videre med data dér.

Når du anvender fødevaredata i egne sammenhænge anbefaler vi, at du læser afsnittet om Brug af fødevaredata, da der er nogle ophavs- og kopieringsmæssige rettigheder, som vi beder dig respektere.

Personerne bag Fødevaredatabanken

Data er siden version 6 blevet samlet og redigeret af Erling Saxholt og Ole Hels, og Fødevaredatabanken er i denne version 7 blevet tilpasset til internet af Tue Christensen; men uden medvirken fra en lang række kolleger i laboratorier og firmaer samt vores tidligere kollega Anders Møller, var Fødevaredatabanken ikke blevet til virkelighed.

 
Afdeling for Ernæring  -   Mørkhøj Bygade 19  -  DK-2860 Søborg  -  Tlf. 35 88 70 00 Opdateret 2009-11-16