Fødevareinstituttet , Danmarks Tekniske Universitet Fødevaredatabanken - version 7.01
 

 

Mineraler og sporelementer

De opgivne værdier for mineraler og sporelementer er totalindhold.

Værdierne for jod udviser ofte en meget stor variation, hvilket medfører at gennemsnittets sande værdi er usikker, ligesom gennemsnitsværdierne ikke kan tages som udtryk for jodindholdet af en konkret vare.

Indholdet af natrium, kalium, calcium, magnesium, phosphor, kobber, zink og mangan angives med enheden mg/100 g spiselig del, mens jod, chrom, selen og nikkel angives med enheden µg/100 g spiselig del.

 

 
Afdeling for Ernæring  -   Mørkhøj Bygade 19  -  DK-2860 Søborg  -  Tlf. 35 88 70 00 Opdateret 2009-03-16