Fødevareinstituttet , Danmarks Tekniske Universitet Fødevaredatabanken - version 7.01
 

 

Berigelse - tilsætning af næringsstoffer til fødevarer

Berigede fødevarer, det vil sige almindelige fødevarer, som har fået tilsat ekstra vitaminer eller mineraler, er ikke så almindelige i Danmark, som i andre lande.

Se følgende sider, der overordnet beskriver emnet:

En række varer kan indeholde tilsatte næringsstoffer. For nærmere oplysning herom henvises til Positivlisten. Af Positivlisten fremgår, hvilke tilsætningsstoffer, der må tilsættes til de forskellige fødevarer og i hvilke mængder. Den nyeste Positivliste trådte i kraft 14. februar 2011.

Positivlisten skelner mellem lovpligtig tilsætning og ikke lovpligtig tilsætning af næringsstoffer. De nærmere regler kan findes i Positivlistens afsnit A2

Lovpligtig tilsætning af næringsstoffer

Ved lovpligtig tilsætning af næringsstoffer forstås, at visse fødevarer skal tilsættes/skal indeholde bestemte næringsstoffer i nærmere fastsatte mængder.

Det drejer sig først og fremmest om tilsætning af jod til salt, som skal indeholde 1.3 mg jod/100 g salt. Derfor tilsættes jod nu til husholdningssalt samt til salt, der bruges ved brødfremstilling. Både brødindustrien og bagerne anvender nu salt med jod. Ordningen blev indført med bekendtgørelse af 29. juni 2000.

Hertil kommer tilsætning af en række næringsstoffer til fødevarer til særlig ernæring og kosttilskud.

Ikke lovpligtig tilsætning af næringsstoffer

Ved ikke lovpligtig tilsætning af næringsstoffer forstås en frivillig tilsætning af næringsstoffer under hensyntagen til de i tilsætningsstofbekendtgørelsens §20 fastsatte regler. Der skelnes mellem generelle tilladelser og individuelle tilladelser.

Deklaration

Tilsætning af næringsstoffer skal deklareres på varens næringsdeklaration.

Som følge af berigelsesforordningen (1925/2006/EF), artikel 7, er næringsdeklaration obligatorisk for produkter, der er tilsat vitaminer og mineraler. Der skal anvendes den lange næringsdeklaration, samt oplysning om den samlede mængde af de tilsatte vitaminer og mineraler efter tilsætning til fødevaren.

Nærmere om deklaration kan læses hos Fødevarestyrelsen.
 
Afdeling for Ernæring  -   Mørkhøj Bygade 19  -  DK-2860 Søborg  -  Tlf. 35 88 70 00 Opdateret 2011-07-20