National Food Institute - Technical University of Denmark (DTU) Danish Food Composition Databank - ed. 7.01
 

 

The data come from the following source(s):


 Source:  90477      

 

05285

Rokkjær, Inge; Sloth, Jens Jørgen

Sporelementer i akvakulturprodukter - Trace Elements in Aquaculture products - Delopgørelse, IFEF februar 2001 (projekt nr. 00615-03)

(none)

1-17

 

05286

Petersen, Jan; Sloth, Jens Jørgen

Undersøgelse af sporelementer i fisk fra hav- og dambrug - 1999: Arsen, cadmium, kviksølv og selen i regnbueørred fra hav- og dambrug samt ål fra ålebrug - Delopgørelse, IFEF 1999 (projekt nr. 99415-01)

(none)

1999

1-26

 


 If the same reference is mentioned several times, it indicates that the value is composed of several values from the same reference.


 

 
Department of Nutrition  -   Mørkhøj Bygade 19  -  DK-2860 Søborg, Denmark  -  Phone +45 35 88 70 00 Updated 2009-01-13