National Food Institute - Technical University of Denmark (DTU) Danish Food Composition Databank - ed. 7.01
 

 

The data come from the following source(s):


 Source:  90452      

 

05230

Rokkjær, Inge; Larsen, Erik Huusfeldt

Overvågning af sporelementer (metaller) i fisk og skaldyr - projekt 01625-01

1-108

 

05255

Mortensen, Gerda Krog; Petersen, Annette

Overvågningsprogram for sporelementer i levnedsmidler 1993-1997. Tredje periode, 1995: Cadmium, bly, kviksølv, kviksølv, nikkel, krom, arsen og selen i fisk

Rapport IL

1996

1-83

 

05256

Jørgensen, Henrik L.; Huge-Jensen, Erik; Larsen, Erik Huusfeldt

Arsen, cadmium, chrom, kviksølv, bly, nikkel og selen i udenlandske fisk

Rapport IL

1996

1-25

 

05286

Petersen, Jan; Sloth, Jens Jørgen

Undersøgelse af sporelementer i fisk fra hav- og dambrug - 1999: Arsen, cadmium, kviksølv og selen i regnbueørred fra hav- og dambrug samt ål fra ålebrug - Delopgørelse, IFEF 1999 (projekt nr. 99415-01)

(none)

1999

1-26

 


 If the same reference is mentioned several times, it indicates that the value is composed of several values from the same reference.


 

 
Department of Nutrition  -   Mørkhøj Bygade 19  -  DK-2860 Søborg, Denmark  -  Phone +45 35 88 70 00 Updated 2009-01-13