National Food Institute - Technical University of Denmark (DTU) Danish Food Composition Databank - ed. 7.01
 

 

The data come from the following source(s):


 Source:  90223      

 

00333

Laustsen, A.M., Kjærgaard Jensen, G.

Konsummælkprodukternes indhold af tørstof, fedt og protein, samt pH og titer.

Beretning nr. 260

1984

 

00348

Skotte Jacobsen, J., Knuthsen , P.

Overvågningssystem for næringsstoffer: Mejeriprodukter, 3. runde. Food Monitoring System for Nutrients: Dairy Products, 3. cycle.

Rapport IFE

1998

 

05158

Jacobsen, J.S.; Leth, T.

Bestemmelse af fedt og fedtsyremønster.

Intern rapport for projekt 894504

1992

ikke side-nummereret

 


 If the same reference is mentioned several times, it indicates that the value is composed of several values from the same reference.


 

 
Department of Nutrition  -   Mørkhøj Bygade 19  -  DK-2860 Søborg, Denmark  -  Phone +45 35 88 70 00 Updated 2009-01-13