National Food Institute - Technical University of Denmark (DTU) Danish Food Composition Databank - ed. 7.01
 

 

The data come from the following source(s):


 Source:  90222      

 

00333

Laustsen, A.M., Kjærgaard Jensen, G.

Konsummælkprodukternes indhold af tørstof, fedt og protein, samt pH og titer.

Beretning nr. 260

1984

 

00348

Skotte Jacobsen, J., Knuthsen , P.

Overvågningssystem for næringsstoffer: Mejeriprodukter, 3. runde. Food Monitoring System for Nutrients: Dairy Products, 3. cycle.

Rapport IFE

1998

 


 If the same reference is mentioned several times, it indicates that the value is composed of several values from the same reference.


 

 
Department of Nutrition  -   Mørkhøj Bygade 19  -  DK-2860 Søborg, Denmark  -  Phone +45 35 88 70 00 Updated 2009-01-13