NORFOODS
- a project sponsored by the Nordic Council of Ministers
Danish flag  
Finnish flag  
Aalandic flag  
Farovian flag  
Greenlandic flag  
Icelandic flag  
Norwegian flag  
Swedish flag  

NORFOODS Project Description

 

Projektets målsättning

Målet är att de nordiska länderna har samma presentation av livsmedelsdata på ansvarig myndighets hemsida på Internet. Det blir allt större efterfrågan i samhället på data om livsmedlens näringsinnehåll. Allt fler länder och myndigheter / institutioner tillmötesgår kravet på gratis tillgång, en utveckling som de nordiska länderna också har uppmärksammat. Finland har lagt ut uppgifter, liksom Island. Norge, Danmark och Sverige kommer snart att använda sig av samma databassystem för hanteringen av livsmedelsuppgifter, vilket ger unika möjligheter att på ett enkelt sätt åstadkomma samma presentation på webbplatserna.

 

Sammanfattning av projektbeskrivning

Den gemensamma utformningen utarbetas dels på nordiska möten, dels i arbete på hemmaplan. Två möten planeras med två deltagare från varje land. Också Finland och Island tänks delta för att både kunna bidra med sina erfarenheter och själva få underlag för eventuella förändringar. Deltagarna är dels en person som känner till den egna databasen, dels webbredaktör eller informationsansvarig. En sekreterare behövs i gruppen, framför allt för att skriftligt utforma resultatet, som består antingen av riktlinjer eller en beskrivning av presentationen.

Projektets övergripande natur gör att ansökan riktas direkt till ÄK-Livs.

 

 

 

 

 

 

 

 


This web site is hosted by the Danish Institute for Food and Veterinary Research. Updated 2004-10-21.